Maak gebruik van de Expertpool Forensische Zorg en vraag een voucher aan!

De Taskforce heeft in de afgelopen maanden op werkbezoeken en bijeenkomsten heel veel informatie opgehaald. Eén van de zaken die duidelijk is geworden, is dat niet alle knelpunten op landelijk niveau opgelost kunnen worden. Op alle drie de thema’s zijn onderwerpen die het best op instellingsniveau aangepakt kunnen worden. Daarvoor hebben we een Expertpool Forensische Zorg in het leven geroepen. Instellingen kunnen eenmalig een voucher aanvragen van maximaal € 10.000 om een expert een aantal dagen in huis te halen voor een specifiek vraagstuk. Denk bijvoorbeeld aan experts op het gebied van HR, opleidingen, bedrijfsvoering en ICT. Maak hier direct gebruik van. Voor meer informatie lees onderstaande brief.

 

juli 2019

Download
Aanvraag Expertpool
Aanvraag Expertpool.pdf
Adobe Acrobat document 102.8 KB

Geslaagde bijeenkomsten arbeidsmarktaanpak

Op 10 juli 2019 is er een bijeenkomst voor HR professionals in de forensische zorg geweest. Tijdens deze bijeenkomst bespraken we de forensische leerlijn en de verdere ontwikkeling hiervan. Samen met Publicis, een communicatieadviesbureau, zijn we aan de slag gegaan met het verzamelen van input voor een arbeidsmarkt aanpak. We hebben hiervoor samen doelstellingen, barrières en inzichten voor de forensische zorg vastgesteld.

Op 23 juli 2019 was er een tweede bijeenkomst met Publicis. Dit keer met communicatieprofessionals en medewerkers uit het primair proces. Ook tijdens deze bijeenkomst hebben we over doelstellingen, barrières en inzichten voor de forensische zorg gesproken.  

lees meer

 

juli 2019

 


De taskforce op de werkvloer

De Taskforce Forensische Zorg is opgericht in oktober 2018 om de afspraken uit de Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg ten uitvoer te brengen. De Taskforce richt zich op de onderwerpen arbeidsmarkt, administratieve lasten en opleidingen. Om verdere invulling te geven aan haar plan van aanpak is de Taskforce eind 2018 en begin 2019 bij ruim 15 forensische aanbieders op werkbezoek geweest. Hierbij zijn de drie thema’s van de Taskforce uitvoerig aan bod gekomen. Per thema zijn er een aantal onderwerpen door de sector benoemd die aandacht vragen om de kwaliteit en veiligheid in de sector te verbeteren. 

lees meer

 

juni 2019