Bas Eenhoorn

Bas Eenhoorn was tot voor kort (waarnemend) burgemeester van de gemeente Amstelveen. Eerder was hij

dat ook van onder andere Voorburg, Vlaardingen en Alphen a/d Rijn.

Van 2014 tot 2018 was hij Nationaal Commissaris Digitale Overheid. 


In 2014 heeft hij een voorzittersrol vervuld in de forensische zorg als voorzitter van de Taskforce verkorten behandelduur tbs. De gemiddelde behandelduur van de tbs-maatregel werd onder zijn voorzitterschap teruggebracht van ruim 10 jaar naar beneden de 8 jaar.

Naast Bas Eenhoorn bestaat de Taskforce uit:

·         Jiske Lems – Ministerie van Justitie                en Veiligheid

·         Yolanda van Dun – De Rooyse Wissel 

·         Tessa Koster – GGZ Nederland