Nieuws


Tussenrapportages

De Taskforce Forensische Zorg schrijft gedurende de looptijd (2018-2021) tussenrapportages over de voortgang en behaalde resultaten op de verschillende projecten en initiatieven. De eindrapportage wordt eind 2021 verwacht. Via de onderstaande links kunt u de tussenrapportages raadplegen.

 

Tussenrapportage 2019

Tussenrapportage 2020 


Eindrapportage experiment Stop de indirecte tijd

Het schrijven van indirecte tijd is voor veel professionals een grote administratieve last. Daarom is er een experiment uitgevoerd dat het registreren van indirecte tijd eenvoudiger moet maken. De uitkomsten en resultaten van het experiment leest u in de eindrapportage.

Download
Eindrapportage Stop de indirecte tijd
Eindrapportage Taskforce Forensische Zor
Adobe Acrobat document 237.3 KB

Handige tools bij zorgprestatiemodel
Het zorgprestatiemodel moet ook bijdragen aan het verminderen van administratieve lasten. De Taskforce heeft een whitepaper en drie tools ontwikkeld om de administratieve handelingen goed in te richten en zo de administratieve lasten verder terug te dringen.
Je vindt ze hier.

 

In een webinar op 30 november zijn deze middelen toegelicht.
Kijk het webinar terug.


Landelijke campagne ‘Werken in de forensische zorg’ - juni 2021

Vanaf woensdag 30 juni wordt er een vervolg gegeven aan de landelijke arbeidsmarktaanpak ‘Werken in de forensische zorg’. Net als vorig jaar bestaat de campagne uit radiocommercials, de website werkenindeforensischezorg.nl en diverse social media uitingen. Daarnaast is een toolkit voor werkgevers ontwikkeld en verspreid onder de aanbieders van forensische zorg. Deze toolkit helpt HR-medewerkers, recruiters en communicatieadviseurs bij de wervingsactiviteiten vanuit de eigen organisatie. Nieuw in de campagne zijn podcasts en een magazine.

Meer over de arbeidsmarktcampagne

Download
Toolkit arbeidsmarktcampagne forensische zorg
Toolkit Forensische Zorg.pdf
Adobe Acrobat document 7.9 MB

Nieuwsbrief Taskforce - juni 2021

Download
Nieuwsbrief Taskforce - juni 2021
Nieuwsbrief Taskforce Forensische Zorg_j
Adobe Acrobat document 912.3 KB

Resultaten

Het jaar 2021 is het jaar waarin de resultaten van de projecten die in de afgelopen jaren zijn gestart geoogst gaan worden. Het forensisch veld gaat in aanraking komen met de implementatie van de projecten of merkt de eerste resultaten! Onder de verschillende tabbladen staat meer informatie.


Kopgroep aan de slag met trajectindicaties

Download
04-12-2020 Nieuwbericht Kopgroep aan de slag met trajectindicaties
201204 - Nieuwbericht Kopgroep aan de sl
Adobe Acrobat document 72.3 KB

Arbeidsmarktcampagne 'Werken in de forensische zorg' 31 augustus 2020 gestart

Op woensdag 18 maart 2020 zou de landelijke arbeidsmarktaanpak 'Werken in de forensische zorg' gelanceerd zijn. Door de coronacrisis is deze lancering niet door gegaan en is de campagne uitgesteld. Op maandag 31 augustus 2020 was het dan eindelijk zo ver. De Minister voor Rechtsbescherming startte bij het Ministerie Justitie & Veiligheid de landelijke arbeidsmarktaanpak forensische zorg. Vanaf dat moment waren op meerdere radiozenders de commercials 'Werken in de forensische zorg' te beluisteren. Ook ging de website live en ontvingen de contactpersonen van HRM en communicatie een toolkit. Daarmee kunnen zij het logo en de link naar de landelijke website op de eigen website plaatsen. Op deze manier zorgden we met elkaar voor aandacht voor werken in de forensische zorg en konden we laten zien dat we trots zijn op de forensische zorg! 

 

Na de zomer startte deel 2 van de campagne. Ook hierin werden radiocommercials en de website ingezet. Aangevuld met berichten en banners die gedeeld werden via sociale media.

 

Meer over de arbeidsmarktaanpak leest u onder de betreffende tab.


Ontwikkeling kwaliteitskader forensische zorg van start

Met een zogeheten ´blended’ bijeenkomst in Utrecht is dinsdag 16 juni 2020 officieel begonnen met de ontwikkeling van een kwaliteitskader van de forensische zorg. Een deel van de mensen was fysiek aanwezig, een deel nam digitaal deel aan de bijeenkomst. Het kwaliteitskader wordt ontwikkeld door en voor de zorgprofessionals. Lees  verder

Download
Ontwikkeling kwaliteitskader forensische zorg van start
KwaliteitskaderFZ.pdf
Adobe Acrobat document 543.7 KB

Aan de slag met slim registreren van zorgtijd

Het schrijven van indirecte tijd is voor veel professionals een grote administratieve last. Instellingen willen hier minder tijd aan besteden, maar vinden het lastig dit in de praktijk te organiseren. VWS heeft daarom samen met de Nederlandse ggz, de NZa, ZN en de Taskforce forensische zorg een handreiking ontwikkeld.

 

Het op een andere manier registreren van indirecte tijd levert binnen de ggz ongeveer 750 FTE op. Het scheelt zo’n 5 à 10 minuten per dag en met 22.000 FTE aan behandelaren loopt dat snel op. Voor een middelgrote ggz-instelling met zo’n 500 FTE aan behandelaars scheelt het bijvoorbeeld 15 FTE (wat neerkomt op ongeveer 1 miljoen euro per jaar).

 

Binnen de NZa-regels kunnen in plaats van de werkelijke indirecte tijd ook standaardtijden gebruikt worden. Het is verstandig om de wijze van standaardiseren vooraf met de zorgverzekeraar te bespreken. Wanneer afgeweken wordt van de regelgeving, kan via een experiment een administratieve lastenverlichting ingezet worden. Een experiment wordt samen met de zorgverzekeraar bij de NZa ingediend, daarbij is dus sprake van een akkoord op de nieuwe werkwijze.

 

Over het experiment is in de handreiking meer informatie te vinden. Daarnaast geeft de handreiking informatie over de NZa-regelgeving en duiding, informatie over de werkwijze bij een experiment, uitleg over het toepassen van normtijden en het herijken hiervan, goede voorbeelden uit de praktijk, de functionaliteiten in het EPD bij het inrichten van normtijden, de werkwijze voor forensische zorg en de relatie met het nieuwe zorgprestatiemodel.


Voortgangsrapportage Taskforce Forensische Zorg

De uitvoering van de afspraken uit de Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg 2018-2021 is – sinds eind 2018 – belegd bij de Taskforce Forensische Zorg. In onderstaande voortgangsrapportage vertellen we welke stappen zijn genomen en wat we de komende jaren gaan doen om de druk op de sector te verlichten. Ind deze voortgangsrapportage leest u dat er op veel gebieden stappen zijn gezet. Maar ook dat het ingewikkeld is om de arbeidsmarkt en administratieve lasten merkbaar te veranderen. Daarnaast is er het afgelopen jaar ook veel extra op de sector afgekomen. De druk is de  mogelijk verder toegenomen. Om de doelstellingen uit de MJO te halen in 2021 heeft de sector nu bestuurlijke rust en positieve aandacht nodig. Partijen zullen zich het komende jaar dan ook blijven richten op het ontlasten van de medewerkers in de sector door het verder uitvoeren van de afspraken in de MJO.

Download
Tussenrapportage Meerjarenovereenkomst Forensische zorg 2018 - 2021
Tussenrapportage.pdf
Adobe Acrobat document 300.6 KB

Help medewerkers forensische zorg hun werk goed te doen! 

Forensische behandeling maakt de samenleving uiteindelijk veiliger dan opsluiting zonder zorg, zo blijkt uit recidivecijfers, maar forensische zorg is complex en het blijft áltijd mensenwerk. Wij moeten de medewerkers uit de forensische zorg beter faciliteren om dit werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. 

 lees meer

 

artikel Bas Eenhoorn juni 2019