Arbeidsmarktcampagne 'Werken in de forensische zorg'

Deze week start het tweede deel van de landelijke arbeidsmarktcampagne ‘Werken in de forensische zorg’. Het eerste deel ging afgelopen zomer van start. Ook nu worden radiocommercials uitgezonden en berichten en banners gedeeld op social media. Daarbij wordt voor meer informatie, banen en ervaringsverhalen verwezen naar de website.

 

De campagne is een initiatief van de Taskforce Forensische zorg. Hiermee geeft ze uitvoering aan een onderdeel van de Meerjarenovereenkomst forensische zorg 2018-2021, namelijk het verbeteren van de arbeidsmarkt. Inmiddels is een toolkit met campagnemiddelen gemaild aan de contactpersonen van de HRM- en communicatie-afdelingen van de forensische zorgaanbieders met de vraag om de campagne te ondersteunen. Voor meer informatie over de landelijke arbeidsmarktaanpak kunt u terecht bij Yolanda van Dun, projectleider Taskforce Forensische Zorg. Voor vragen over de Taskforce kunt u terecht bij Eva de Spa.


Arbeidsmarktcampagne "Werken in de forensische zorg" start 31 augustus

Op woensdag 18 maart 2020 zou de landelijke arbeidsmarktaanpak “Werken in de forensische zorg” gelanceerd zijn. Wegens de coronacrisis is deze lancering niet door gegaan en is de campagne uitgesteld. Op maandag 31 augustus 2020 is het dan eindelijk zo ver. Om 11.30 uur wordt bij het Ministerie Justitie & Veiligheid dat landelijke arbeidsmarktaanpak forensische zorg door de Minister voor Rechtsbescherming gelanceerd.

 

Vanaf 31 augustus 2020 12.00 uur zullen op meerdere radiozenders de commercials “Werken in de forensische zorg” te beluisteren zijn.

 

In de week voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangen de contactpersonen van HRM en communicatie een toolkit zodat zij vanaf 31 augustus 2020 het logo en de link naar de landelijke website op de eigen website kunnen plaatsen. Op deze manier genereren we met elkaar aandacht voor werken in de forensische zorg en kunnen we laten zien dat we trots zijn op de forensische zorg! 


Ontwikkeling kwaliteitskader forensische zorg van start

Met een zogeheten ´blended’ bijeenkomst in Utrecht is dinsdag 16 juni 2020 officieel begonnen met de ontwikkeling van een kwaliteitskader van de forensische zorg. Een deel van de mensen was fysiek aanwezig, een deel nam digitaal deel aan de bijeenkomst. Het kwaliteitskader wordt ontwikkeld door en voor de zorgprofessionals. Lees  verder

Download
Ontwikkeling kwaliteitskader forensische zorg van start
KwaliteitskaderFZ.pdf
Adobe Acrobat document 543.7 KB

Aan de slag met slim registreren van zorgtijd

Het schrijven van indirecte tijd is voor veel professionals een grote administratieve last. Instellingen willen hier minder tijd aan besteden, maar vinden het lastig dit in de praktijk te organiseren. VWS heeft daarom samen met GGZ Nederland, de NZa, ZN en de Taskforce forensische zorg een handreiking ontwikkeld.

 

Het op een andere manier registreren van indirecte tijd levert binnen de ggz ongeveer 750 FTE op. Het scheelt zo’n 5 à 10 minuten per dag en met 22.000 FTE aan behandelaren loopt dat snel op. Voor een middelgrote ggz-instelling met zo’n 500 FTE aan behandelaars scheelt het bijvoorbeeld 15 FTE (wat neerkomt op ongeveer 1 miljoen euro per jaar).

 

Binnen de NZa-regels kunnen in plaats van de werkelijke indirecte tijd ook standaardtijden gebruikt worden. Het is verstandig om de wijze van standaardiseren vooraf met de zorgverzekeraar te bespreken. Wanneer afgeweken wordt van de regelgeving, kan via een experiment een administratieve lastenverlichting ingezet worden. Een experiment wordt samen met de zorgverzekeraar bij de NZa ingediend, daarbij is dus sprake van een akkoord op de nieuwe werkwijze.

 

Over het experiment is in de handreiking meer informatie te vinden. Daarnaast geeft de handreiking informatie over de NZa-regelgeving en duiding, informatie over de werkwijze bij een experiment, uitleg over het toepassen van normtijden en het herijken hiervan, goede voorbeelden uit de praktijk, de functionaliteiten in het EPD bij het inrichten van normtijden, de werkwijze voor forensische zorg en de relatie met het nieuwe zorgprestatiemodel.


Voortgangsrapportage Taskforce Forensische Zorg

De uitvoering van de afspraken uit de Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg 2018-2021 is – sinds eind 2018 – belegd bij de Taskforce Forensische Zorg. In onderstaande voortgangsrapportage vertellen we welke stappen zijn genomen en wat we de komende jaren gaan doen om de druk op de sector te verlichten. Ind deze voortgangsrapportage leest u dat er op veel gebieden stappen zijn gezet. Maar ook dat het ingewikkeld is om de arbeidsmarkt en administratieve lasten merkbaar te veranderen. Daarnaast is er het afgelopen jaar ook veel extra op de sector afgekomen. De druk is de  mogelijk verder toegenomen. Om de doelstellingen uit de MJO te halen in 2021 heeft de sector nu bestuurlijke rust en positieve aandacht nodig. Partijen zullen zich het komende jaar dan ook blijven richten op het ontlasten van de medewerkers in de sector door het verder uitvoeren van de afspraken in de MJO.

Download
Tussenrapportage Meerjarenovereenkomst Forensische zorg 2018 - 2021
Tussenrapportage.pdf
Adobe Acrobat document 300.6 KB

Voorbereidingen opzetten Forensisch Opleidingsprogramma in volle gang

De Taskforce Forensische zorg heeft aan het EFP de opdracht gegeven om een opleidingsprogramma voor de forensische zorg in te richten. Het overbrengen van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werken in een forensisch kader, staan hierin centraal. De forensische leerlijn is de basis voor het opleidingsprogramma en wordt aangevuld met andere trainingsvormen. 

Download
Status opleidingsprogramma forensische zorg
Opleidingsprogramma FZ.pdf
Adobe Acrobat document 348.4 KB

Help medewerkers forensische zorg hun werk goed te doen! 

Forensische behandeling maakt de samenleving uiteindelijk veiliger dan opsluiting zonder zorg, zo blijkt uit recidivecijfers, maar forensische zorg is complex en het blijft áltijd mensenwerk. Wij moeten de medewerkers uit de forensische zorg beter faciliteren om dit werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. 

 lees meer

 

artikel Bas Eenhoorn juni 2019