Voortgangsrapportage Taskforce Forensische Zorg

De uitvoering van de afspraken uit de Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg 2018-2021 is – sinds eind 2018 – belegd bij de Taskforce Forensische Zorg. In onderstaande voortgangsrapportage vertellen we welke stappen zijn genomen en wat we de komende jaren gaan doen om de druk op de sector te verlichten. Ind deze voortgangsrapportage leest u dat er op veel gebieden stappen zijn gezet. Maar ook dat het ingewikkeld is om de arbeidsmarkt en administratieve lasten merkbaar te veranderen. Daarnaast is er het afgelopen jaar ook veel extra op de sector afgekomen. De druk is de  mogelijk verder toegenomen. Om de doelstellingen uit de MJO te halen in 2021 heeft de sector nu bestuurlijke rust en positieve aandacht nodig. Partijen zullen zich het komende jaar dan ook blijven richten op het ontlasten van de medewerkers in de sector door het verder uitvoeren van de afspraken in de MJO.

Download
Tussenrapportage Meerjarenovereenkomst Forensische zorg 2018 - 2021
Tussenrapportage.pdf
Adobe Acrobat document 300.6 KB

Voorbereidingen opzetten Forensisch Opleidingsprogramma in volle gang

De Taskforce Forensische zorg heeft aan het EFP de opdracht gegeven om een opleidingsprogramma voor de forensische zorg in te richten. Het overbrengen van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werken in een forensisch kader, staan hierin centraal. De forensische leerlijn is de basis voor het opleidingsprogramma en wordt aangevuld met andere trainingsvormen. 

Download
Status opleidingsprogramma forensische zorg
Opleidingsprogramma FZ.pdf
Adobe Acrobat document 348.4 KB

Help medewerkers forensische zorg hun werk goed te doen! 

Forensische behandeling maakt de samenleving uiteindelijk veiliger dan opsluiting zonder zorg, zo blijkt uit recidivecijfers, maar forensische zorg is complex en het blijft áltijd mensenwerk. Wij moeten de medewerkers uit de forensische zorg beter faciliteren om dit werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. 

 lees meer

 

artikel Bas Eenhoorn juni 2019