Verminderen Administratieve Lasten


Over de periode 2018-2021 is een meerjarenovereenkomst gesloten tussen het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nederlandse GGZ, de vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Valente. In deze meerjarenovereenkomst zijn afspraken gemaakt om de veiligheid en kwaliteit in de forensische zorg weer op peil te brengen. Eén van doelen binnen de meerjarenovereenkomst is om de administratieve lasten te verlagen. In de jaren 2018-2020 zijn een zestal projecten opgestart die kunnen leiden tot administratieve lastenverlichting. De zes projecten worden door diverse partijen geleid. Hieronder beschrijven we de 4 projecten die onder de Taskforce vallen:

 

 1. Stop de indirecte tijd!
  Vanuit de Taskforce forensische zorg is er een initiatief opgestart om het registreren van indirecte tijd eenvoudiger te maken door middel van een experiment. Dit initiatief is opgestart in het kader van de afspraken om de administratieve lasten binnen de forensische zorg te verlichten. Een afspraak die gemaakt is in de meerjarenovereenkomst forensische zorg 2018-2021. Zowel DJI als de NZa staan achter het experiment. Ook is er inmiddels een beleidsregel ontwikkeld die het door middel van het afsluiten van een experiment overeenkomst tussen zorgaanbieder en financier mogelijk maakt om dit experiment zowel in de fz als in de ggz uit te voeren. Het experiment is naast dat het de administratieve lasten verlicht, ook een goede voorbereiding op het Zorgprestatiemodel. Ook in het Zorgprestatiemodel hoeven behandelaren enkel nog directe tijd te registreren. Meer lezen, kijk op: www.slim-registreren-indirecte-tijd.nl. Op deze website is onder het kopje “forensische zorg” een stappenplan te vinden. Dit stappenplan geeft handvatten en instructies voor de voorbereiding en de implementatie van het experiment en de nieuwe manier van registreren.

 2. Trajectindicaties OFZ
  Trajectindicaties zijn indicaties voor het hele strafrechtelijke zorgtraject, behalve tbs. Via trajectindicaties kan worden afgeschaald in behandeling als het goed gaat (van klinisch naar ambulant) of andersom, opgeschaald als iemand terugvalt, zonder dat voor elke verandering van zorg en beveiligingsniveau een herindicatie en nieuw plaatsingsbesluit moet worden aanvragen. Dit geeft meer ruimte aan de professional en meer kans voor behandeling van de patiënt op de juiste plek. En het levert bovendien een vermindering van administratieve lasten op. Voor de laatste informatie en stukken, kijk hier.

 3. Digitaliseren plaatsingsbesluit
  Digitalisering van het plaatsingsbesluit beoogd administratieve lastenverlichting voor de zorgadministratie/backoffice van de zorginstellingen en verbetering van de data kwaliteit. Op dit moment gaat communicatie met DJI bij plaatsing van een justitiabele bij een zorginstelling voor forensische zorg veelal handmatig en ongestructureerd. Er wordt gewerkt met pdf’s, mails en Excel bestanden om gegevens over de plaatsing bij zorgaanbieder overeen te laten komen met de gegevens bij DJI. Dit alles kost veel tijd en brengt risico’s met zich mee voor de kwaliteit van de gegevens. Met het digitaliseren van het plaatsingsbesluit wordt beoogd om met een systematiek van geautomatiseerde berichtuitwisseling gelijk aan WLZ. Jeugdwet en WMO te gaan werken. Het gaat om een systematiek van plaatsing-, start zorg- en mutatieberichten.

 4. Forensische Tijdlijn – een eerste stap naar een forensisch CV
  Uit verkenning komt naar voren dat professionals in de TBS- keten veel knelpunten ervaren in het verzamelen, gebruiken en overdragen van informatie over een patiënt rondom bijvoorbeeld beslismomenten in het traject dat de patiënt doorloopt. Op zoek naar verbetering van de kwaliteit van de uitwisseling van patiënt informatie in de forensische zorg is het Forensisch CV bedacht. Naast verbetering van kwaliteit is de vermindering van administratieve lasten ook één van de beoogde resultaten.
  Het Forensisch CV is een meerjarige ontwikkeling. Een eerste haalbare stap, die op korte termijn merkbaar verschil oplevert voor professionals op de werkvloer is de Forensische Tijdlijn. Hieruit kan de benodigde informatie, die in verschillende registers is opgeslagen, op een toegankelijke wijze aan forensische zorgprofessionals beschikbaar gesteld worden. Op dit moment wordt onderzocht of de Forensische Tijdlijn verder ontwikkeld kan worden. 

Het jaar 2021 is het jaar waarin de resultaten van deze projecten geoogst gaan worden en het forensisch veld in aanraking gaat komen met de implementatie van de projecten.