Verminderen administratieve lasten


Eén van doelen van de Taskforce is om de administratieve lasten te verlagen. Sinds 2018 zijn hiervoor meerdere projecten gestart. Deze projecten worden door diverse partijen geleid. Hieronder beschrijven we de vier projecten die onder de Taskforce vallen: 

 

1. Stop de indirecte tijd!
Het schrijven van indirecte tijd is voor veel professionals een grote administratieve last. Daarom is er een experiment uitgevoerd dat het registreren van indirecte tijd eenvoudiger moet maken. Het experiment was, naast dat het de administratieve lasten verlicht, ook een goede voorbereiding op het zorgprestatiemodel. Daarin hoeven behandelaren alleen nog directe tijd te registreren.

 

Meer informatie over het experiment vindt u op de website van het experiment. De uitkomsten en resultaten van het experiment leest u in de eindrapportage.

Download
Eindrapportage experiment Stop de indirecte tijd
Eindrapportage Taskforce Forensische Zor
Adobe Acrobat document 237.3 KB

Handige tools bij zorgprestatiemodel
Het zorgprestatiemodel moet ook bijdragen aan het verminderen van administratieve lasten. De Taskforce heeft een whitepaper en drie tools ontwikkeld om de administratieve handelingen goed in te richten en zo de administratieve lasten verder terug te dringen. Je vindt ze hier.

2. Trajectindicaties OFZ
Trajectindicaties zijn indicaties voor het hele strafrechtelijke zorgtraject, behalve tbs. Via trajectindicaties kan worden afgeschaald in behandeling als het goed gaat (van klinisch naar ambulant) of andersom, opgeschaald als iemand terugvalt. Zonder dat voor elke verandering van zorg en beveiligingsniveau een herindicatie en nieuw plaatsingsbesluit moet worden aangevraagd. Dit geeft meer ruimte aan de professional en meer kans voor behandeling van de patiënt op de juiste plek. En het levert bovendien een vermindering van administratieve lasten op. Voor de laatste informatie en stukken, kijk hier.

 

3. Digitaliseren plaatsingsbesluit
Digitalisering van het plaatsingsbesluit gaat administratieve lastenverlichting voor de zorgadministratie/backoffice van de zorginstellingen en verbetering van de data kwaliteit brengen. Op dit moment gaat communicatie met DJI bij plaatsing van een justitiabele bij een zorginstelling voor forensische zorg veelal handmatig en ongestructureerd. Er wordt gewerkt met pdf’s, mails en excel-bestanden. Dit alles kost veel tijd en brengt risico’s met zich mee voor de kwaliteit van de gegevens. Het project digitaliseren van het plaatsingsbesluit gaat zorgen voor geautomatiseerde berichtuitwisseling. Het gaat om het plaatsing-, start zorg- en mutatiebericht.

 

4. Forensische Tijdlijn – een eerste stap naar een Forensisch CV
Uit verkenning komt naar voren dat professionals in de TBS veel knelpunten ervaren in het verzamelen, gebruiken en overdragen van informatie over een patiënt rondom bijvoorbeeld beslismomenten in het traject dat de patiënt doorloopt. Op zoek naar verbetering van de kwaliteit is het Forensisch CV bedacht. Naast verbetering van kwaliteit is de vermindering van administratieve lasten ook één van de beoogde resultaten.
Het Forensisch CV is een meerjarige ontwikkeling. Een eerste haalbare stap, die op korte termijn merkbaar verschil oplevert op de werkvloer is de Forensische Tijdlijn. Hieruit wordt informatie, die in verschillende registers is opgeslagen, op een toegankelijke wijze aan forensische zorgprofessionals beschikbaar gesteld. Op dit moment wordt onderzocht of de Forensische Tijdlijn verder ontwikkeld kan worden. 

 

In 2021 zijn de resultaten van deze projecten opgeleverd en/of geïmplementeerd.