Zorgprestatiemodel


De Taskforce Forensische Zorg zet zich in om de kwaliteit en veiligheid van de forensische zorg te vergroten. Die staat of valt met de mensen die er werken. Het is daarom belangrijk dat we hen in staat stellen om hun werk goed te doen. Bijvoorbeeld door administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken. Zo kunnen professionals hun tijd inzetten waar hun passie ligt: hoogwaardige behandeling geven aan cliënten. Op 1 januari is dat zorgprestatiemodel een feit. Het model moet ook bijdragen aan het verminderen van administratieve lasten, maar we mogen de gevolgen voor professionals niet onderschatten. Daarom biedt de Taskforce een whitepaper en drie tools aan om de administratieve handelingen goed in te richten en zo de administratieve lasten verder terug te dringen. 

 

Bas Eenhoorn

Voorzitter Taskforce

Download
Whitepaper
Dit whitepaper geeft handvatten om te 'sturen binnen het zorgprestatiemodel'. Het helpt je om behandelaren optimaal te ondersteunen bij de invoering.
TFZ_Whitepaper-ZPM.pdf
Adobe Acrobat document 7.6 MB
Download
Werkinstructie Werkbalanstool
Met de werkbalanstool maakt de behandelaar zelf inzichtelijk zijn of haar week goed gevuld is en of dit conform de genormeerde tijden van het zorgprestatiemodel is.
TFZ_Werkinstructie-Werkbalanstool.pdf
Adobe Acrobat document 488.4 KB
Download
Werkbalanstool voor individuele behandelaren
TFZ_Werkbalanstool.xlsx
Microsoft Excel werkblad 121.7 KB

Download
Werkinstructie Caseloadberekenaar
De caseloadberekenaar is voor de manager en leidinggevende van een team. Deze tool clustert de werkbalanstools van de verschillende behandelaren. Zo krijg je inzicht of het team de financiële normstelling haalt en of er nog ruimte is om mensen van de wachtlijst te behandelen.
TFZ_Werkinstructie-Caseloadberekenaar.pd
Adobe Acrobat document 421.1 KB
Download
Caseloadberekenaar voor teams
Caseloadberekenaar_team_20220412.xlsx
Microsoft Excel werkblad 277.9 KB

Download
Werkinstructie Rekentool Intramuraal
De rekentool intramuraal is voor de RVE[1]verantwoordelijke van een klinische afdeling. De tool maakt duidelijk hoeveel vaktherapie en dagbesteding ingezet kan worden vanuit het zorgprestatiemodel.
TFZ_Werkinstructie-Rekentool-Intramuraal
Adobe Acrobat document 379.2 KB
Download
Rekentool Intramuraal
TFZ_Rekentool_Intramuraal.xlsx
Microsoft Excel werkblad 40.6 KB

Webinar 'Zorgprestatiemodel: hoe ondersteun je je behandelaren?' terugkijken
Dinsdag 30 november is een webinar geweest om het whitepaper en de tools toe te lichten. Je kijkt het webinar hier terug. Het webinar start op 5.21.

Download
Sheets webinar 30 november
Sheets webinar ZPM Taskforce Forensische
Adobe Acrobat document 1.4 MB

Vragen?
Heb je vragen over het whitepaper of één van de tools? Stuur je vraag per mail.