Waarom deze Taskforce?

De druk op de forensische zorg is de afgelopen jaren toegenomen. Er is een tekort aan goed geschoold en ervaren personeel en de administratieve lasten in de sector zijn te hoog. In de Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg 2018-2021 hebben het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V), de Nederlandse ggz, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Valente (voorheen de Federatie Opvang en de RIBW Alliantie) afspraken gemaakt om de veiligheid en kwaliteit in de forensische zorg weer op peil te brengen. Deze afspraken voert de Taskforce Forensische Zorg uit. De focus ligt op het verbeteren van de arbeidsmarkt, het verminderen van administratieve lasten en het verbeteren van de kwaliteit van zorg en veiligheid. Op deze website kunt u de voortgang volgen, uw vragen stellen en uw mening geven. 


Voorzitter Bas Eenhoorn

Bas Eenhoorn is (waarnemend) burgemeester van Vlaardingen. Eerder was hij dat ook van onder andere Amstelveen, Voorburg en Alphen a/d Rijn. Van 2014 tot 2018 was hij Nationaal Commissaris Digitale Overheid. 

Lees meer over de samenstelling van de Taskforce.

 


Planning

De Taskforce is benoemd tot en met 31 december 2021.
lees meer