Trajectindicaties


Trajectindicaties zijn indicaties die het gehele forensische traject tijdens de strafrechtelijke titel omvatten. In de komende 2 jaar gaan we aan de slag om trajectindicaties te implementeren in de forensische zorg. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de voortgang.

Filmpje trajectindicaties

In een video nemen we je kort mee in de trajectindicaties, de doelen ervan en wat dit betekent voor de praktijk. Het filmpje duurt nog geen vijf minuten.

Hand-out trajectindicaties 

Hand-out met achtergrondinformatie over de trajectindicaties.

Download
Hand out Trajectindicaties voor de pilotregio's
Hand out Trajectindicaties voor de pilot
Adobe Acrobat document 1.3 MB

PowerPoint trajectindicaties

In deze PowerPoint-presentatie wordt uitleg gegeven aan collega's in de pilotregio's.

Download
Powerpoint voor uitleg aan collega's in pilotregio's
PPT beknopt - voor collega's uit impleme
Adobe Acrobat document 837.2 KB

Werkinstructie Monitoring Trajectindicaties

Werkinstructie samenwerking Divisie Individuele Zaken (onderdeel DJI), zorgaanbieders en Reclassering tijdens uitvoering klinische trajectindicaties binnen de Overige Forensische Zorg.

Download
Werkinstructie Monitoring Trajectindicaties
Werkinstructie Monitoring Trajectindicat
Adobe Acrobat document 217.2 KB

Werkinstructie afstemmingsgesprek

Werkinstructie trajectafstemmingsgesprek Overige Forensische Zorg.

Download
Werkinstructie Trajectafstemmingsgesprek
werkinstructie TrajectAfstemmingsgesprek
Adobe Acrobat document 1.0 MB

Nieuwsberichten

Download
04-12-2020 Nieuwbericht Kopgroep aan de slag met trajectindicaties
201204 - Nieuwbericht Kopgroep aan de sl
Adobe Acrobat document 72.3 KB
Download
04-12-2020 Nieuwsbericht RM en OM
201204 - Nieuwbericht RM en OM.pdf
Adobe Acrobat document 80.3 KB
Download
26-6-2020 Nieuwsbericht contactpersonen trajectindicaties
26062020 Nieuwsbericht contactpersonen t
Adobe Acrobat document 254.6 KB
Download
24-4-2020 Nieuwsbericht contactpersonen trajectindicaties
24042020 Nieuwsbericht.pdf
Adobe Acrobat document 247.2 KB
Download
20-2-2020 Nieuwsbericht contactpersonen trajectindicaties
20200219 Nieuwsbericht.pdf
Adobe Acrobat document 164.8 KB