Programma Forensisch Vakmanschap


Het doel van het programma

Het programma forensisch vakmanschap heeft tot doel om de professionals in de forensische zorg te ondersteunen bij het ontwikkelen van actuele kennis en kunde in de uitoefening van hun functie. Dat doen we door het forensische specialisme te beschrijven en uit te werken, in samenwerking met het forensische veld. Wat zijn de kenmerken van het werken in de forensische zorg? Welke kennis en vaardigheden zijn van belang voor het werken in deze sector? De uitkomsten hiervan vormen de ingrediënten van een inhoudelijk ontwikkelprogramma voor de (individuele) zorgprofessionals, organisaties en instellingen. Het programma forensisch vakmanschap is daarmee zowel gericht op het vergroten en versterken van de kennis en vaardigheden in de sector, als op het specialiseren in de forensische zorg.

 

Voor wie?

Het programma forensisch vakmanschap wordt ontwikkeld ten behoeve van zorgprofessionals, organisaties en instellingen en is bedoeld voor huidige en toekomstige zorgprofessionals.

 

Wat gaan we doen?

Het programma forensisch vakmanschap zal vanaf medio 2020 ontwikkeld worden, in de volgende stappen:

  1. Vaststellen van het vereiste niveau van forensisch vakmanschap (wat is forensisch vakmanschap, over welke competenties moeten professionals beschikken, formuleren van (leer)doelen);
  2. Faciliteren van de forensische sector om professionals naar dit niveau van vakmanschap te kunnen leiden (richting: ontwikkelen van een inspiratiebox (werktitel), zelfaudits, regionale netwerkbijeenkomsten, online leertrajecten)
  3. Verankeren van het programma in de sector.

Wie voert dit uit:

Het programma forensisch vakmanschap wordt ontwikkeld in opdracht van de taskforce door een projectteam, bestaande uit:

  • Petra Schaftenaar (projectmanager)
  • Daniek Nellissen
  • Paul Westmeijer
  • Ad Bus

Het projectteam laat zich adviseren door een klankbordgroep, die breed samengesteld is uit het forensische veld (inclusief BW/MO en VG-sector).

 


De eerste stap in het programma zal worden uitgevoerd door het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie onder leiding van Daniek Nellissen.