Programma Forensisch Vakmanschap


Doel van het programma

Het Programma Forensisch Vakmanschap helpt professionals in de forensische zorg bij het ontwikkelen van actuele kennis en kunde in de uitoefening van hun werk. Dat doen we door het forensische specialisme te beschrijven en uit te werken, samen met het forensische veld. We stellen vragen als:
- Wat zijn de kenmerken van het werken in de forensische zorg?
- Welke kennis en vaardigheden zijn belangrijk voor het werken in deze sector?
- Hoe zetten we dat om in leerdoelen en competenties?

De uitkomsten hiervan zijn de ingrediënten van een inhoudelijk ontwikkelprogramma voor de (individuele) zorgprofessionals, organisaties en instellingen. Het Programma Forensisch Vakmanschap richt zich zowel op het vergroten en versterken van de kennis en vaardigheden in de sector, als op het specialiseren in de forensische zorg.

 

Voor wie?

Het Programma Forensisch Vakmanschap is voor zorgprofessionals (zowel huidige als toekomstige), organisaties en instellingen.

 

Wat doen we?

 1. Vaststellen van het vereiste niveau van forensisch vakmanschap (wat is forensisch vakmanschap, over welke competenties moeten professionals beschikken, formuleren van (leer)doelen);
  november 2021 afgerond
 2. Faciliteren van de forensische sector om professionals naar dit niveau van vakmanschap te brengen (door: ontwikkelen van een inspiratiebox, zelfscan, regionale netwerkbijeenkomsten, online leertrajecten);
  introductie januari 2022
 3. Verankeren van het programma in de sector.

Wie voert dit uit?

Het Programma Forensisch Vakmanschap werkt in opdracht van de Taskforce Forensische Zorg. Het projectteam bestaat uit:

 • Petra Schaftenaar (projectmanager)
 • Daniek Nellissen
 • Paul Westmeijer
 • Kees Spitters

Het projectteam laat zich adviseren door een klankbordgroep, die breed samengesteld is uit het forensische veld (inclusief BW/MO en VG-sector).

 

 

Nieuwsbrieven Forensisch Vakmanschap

Het Programma brengt regelmatig een nieuwsbrief uit over de voortgang. U vindt de nieuwsbrieven hier terug:
Nieuwsbrief mei 2021

 

Wilt u de nieuwsbrieven ook ontvangen? Meld u hier aan.